SKUPN E-NOVICE
4. december, 2016
 
Si želite znižati dohodnino?
 
Do 29. 12. 2015 imate čas, da si z dodatnim vplačilom premije Na povezavi www.znizaj-dohodnino.si lahko hitro in preprosto preverite kakšen znesek povrnjene dohodnine si lahko zagotovite z dodatnim vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

 
 
Nezgodno zavarovanje članov Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana
 
Z aprilom 2015 ste vsi aktivni zavarovanci Skupne (redni plačniki premij) brezplačno nezgodno zavarovani za primer smrti in popolne trajne delovne nezmožnosti kot posledice nezgode.
 
Dodatni popusti zavarovancev Skupne pri Zavarovalnici Triglav
 
Polica dodatnega pokojninskega zavarovanja Skupne pokojninske družbe je vključena v bonitetni program Zavarovalnice Triglav, Triglav komplet. Vsi aktivni zavarovanci (redni plačniki premij) lahko vključite polico Skupne v svoj Triglav komplet in pridobite dodaten popust pri sklenitvi novih ali podaljšanju obstoječih premoženjskih zavarovanj pri Zavarovalnici Triglav.
 

 
 

 
Pošiljatej: Skupna pokojninska družba, d. d. Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana   www.skupna.si