Objava Povzetka revidiranega letnega poročila 2018 - Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad

V Ljubljani dne, 14. 06. 2019

Seznanjamo vas, da je Povzetek revidiranega letnega poročila 2018 - Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad dostopen na spletni strani Skupne. Dne 30.06.2019 bo na spletni strani na voljo tudi Letno poročilo za leto 2018 - Skupna d.d., Ljubljana in Letno poročilo za leto 2018 - Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad.


Valorizacija premij in davčne olajšave dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2019

V Ljubljani dne, 09. 01. 2019

Obveščamo vas, da lahko v letu 2019 skladno s pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta premije dodatnega pokojninskega zavarovanja določene v absolutnih zneskih, valorizirate na dva načina:

 • S koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v novembru 2018 glede na november 2017, ki je znašal 2,0% ali
 • s koeficientom rasti povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v obdobju od januarja do oktobra 2018 glede na enako obdobje leta 2017, ki je znašal 3,4%.
Prav tako vas obveščamo, da je Ministrstvo za finance Republike Slovenije na svoji spletni strani objavilo Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2019, iz katerega izhaja, da ostaja maksimalna letna premija dodatnega pokojninskega zavarovanja tudi v letu 2019 nespremenjena, in sicer 2.819,09 EUR letno.

Priporočena minimalna mesečna premija za leto 2019 znaša 29,27 EUR.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na telefonski številki 080 80 87 ali po elektronski pošti info@skupna.si.


Znižajte si plačilo dohodnine

V Ljubljani dne, 26. 11. 2018

Vabimo vas, da obiščete spletno stran www.znizaj-dohodnino.si in preverite kakšen znesek povrnjene dohodnine si lahko zagotovite z dodatnim vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Kako si znižate dohodnino? Več izveste tukaj.


Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana v 100 odstotni lasti Zavarovalnice Triglav d.d.

V Ljubljani dne, 18. 09. 2018

Zavarovalnica Triglav d.d., matična družba Skupine Triglav, je z Novo Ljubljansko banko, dne 14.09.2018 podpisala pogodbo o nakupu 28,1 – odstotnega deleža Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, s čimer bo po izvedbi transakcije postala 100% lastnica Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana.

Na slovenskem trgu prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj je konec leta 2017 delovalo devet ponudnikov, med njimi je imela Zavarovalnica Triglav, matična družba Skupine Triglav, 14-odstotni tržni delež glede na zbrana sredstva, Skupna pokojninska družba pa 20- odstotnega. Vodilni tržni položaj Skupine Triglav, njeno znanje in izkušnje ter prihodnji obeti so dobra podlaga za prihodnje poslovanje Skupine na segmentu pokojninskih kakor tudi življenjskih zavarovanj (pokojninskih rent) v Sloveniji in regiji Adria.


Objava Letnega poročila Skupne pokojninske družbe za leto 2017

V Ljubljani dne, 29. 06. 2018

Seznanjamo vas, da je Letno poročilo Skupne pokojninske družbe za leto 2017 dostopno na naši spletni strani na tej povezavi.


Objava Revidiranega in Povzetka revidiranega letnega poročila Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad za leto 2017

V Ljubljani dne, 13. 06. 2018

Seznanjamo vas, da sta Revidirano in Povzetek revidiranega letnega poročila Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad dostopna na naši spletni strani na tej povezavi.


Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov

V Ljubljani dne, 24. 05. 2018

S 25. majem 2018 prične veljati Uredba EU 2016/679 - Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov, znana kot »Uredba GDPR« (angl. General Data Protection Regulation), ki na novo ureja določena pravila komuniciranja in pridobivanja, hrambe ter obdelave osebnih podatkov v državah članicah Evropske unije ter predpisuje še višji nivo varovanja osebnih podatkov posameznika.


Pri Skupni pokojninski družbi d.d. se že od svoje ustanovite zavedamo pomembnosti varovanja vaših osebnih podatkov, ki jih že sedaj obdelujemo skladno s trenutno veljavno zakonodajo. S 25. majem 2018 bomo zbirali, hranili in obdelovali vaše podatke v skladu z uredbo GDPR, in sicer, tako podatke, ki jih zbiramo v zvezi s sklenjenim dodatnim pokojninskim zavarovanjem članov na zakonski podlagi in za njih ne potrebujemo posebne privolitve, kot tudi dodatne podatke, ki niso potrebni za izvajanje zavarovanja in glede katerih bomo predhodno pridobili vašo privolitev.

Naše zaveze glede ravnanja z osebnimi podatki:

 1. Zakonitost, pravičnost in preglednost - obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 2. Omejitev namena - zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni.
 3. Najmanjši obseg podatkov - ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.
 4. Točnost - točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni; sprejeti je treba vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se netočni osebni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo.
 5. Omejitev shranjevanja - hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo.
 6. Celovitost in zaupnost - obdelujejo se na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi.
 7. Odgovornost – kot upravljavec smo odgovorni za skladnost z zakonodajo ter temeljnimi načeli varstva osebnih podatkov. 

Vaše pravice:

 1. Pravica do dostopa (o tem, katere podatke zbiramo in za kaj/kako jih uporabljamo):
  Pravico imate na jasen in razumljiv način biti obveščeni o tem, kako in za kakšen namen se obdelujejo vaši osebni podatki. Omogočamo vam večji in učinkovit nadzor nad upravljanjem z vašimi osebnimi podatki.
 2. Pravica do popravka
  Pravico imate zahtevati, da se vaši osebni podatki popravijo, kadar so netočni.
 3. Pravica do izbrisa
  Ko boste želeli, da se vaši osebni podatki ne obdelujejo več in ob pogoju, da tudi ni več zakonitih pogojev za nadaljnjo hrambo vaših podatkov, lahko zahtevate, da se vaši podatki zbrišejo.
 4. Pravica do omejitve obdelave
  Pravico imate, da omejite obdelavo osebnih podatkov pod pogoji in izjemami, kot so določeni v 18. členu GDPR uredbe.
 5. Pravica do prenosljivosti podatkov
  Pravico imate, da se vaši osebni podatki prenesejo k drugemu upravljavcu, kadar to želite.
 6. Pravica do ugovora
  Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z varstvom osebnih podatkov nam pišite na  info@skupna.si ali pokličite na telefonsko številko 080 8087.Valorizacija premij in davčne olajšave dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2018

V Ljubljani dne, 03. 01. 2018

Obveščamo vas o valorizaciji in višini premij, ki določajo okvir davčnih olajšav dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2018.

Valorizacija premij:
Novembra 2017 so se cene življenjskih potrebščin na letni ravni povišale za 1,2%. Če so premije v vašem podjetju določene v absolutnih zneskih, vaša pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta pa predvideva letno valorizacijo premij, jih je potrebno v letu 2018 uskladiti.

Maksimalna premija: Na osnovi Obvestila Ministrstva za finance z dne 12. 12. 2017, ki se nahaja na spletni strani Ministrstva za finance Republike Slovenije v rubriki Letna odmera dohodnine, Podrobnejši opisi, Lestvice za odmero dohodnine 2018 (http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/), vam sporočamo, da ostaja maksimalni znesek davčne olajšave dodatnega pokojninskega zavarovanja tudi v letu 2018 na ravni preteklega leta, in sicer 2.819,09 EUR letno.

Minimalna premija: Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je določena minimalna letna premija, ki znaša 240 EUR. Priporočena minimalna mesečna premija Skupne pokojninske družbe se v letu 2018 poviša za 1,2%, in sicer iz 26,86 EUR na 27,18 EUR.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na telefonski številki 080 80 87 ali po elektronski pošti info@skupna.si.


Bi plačali manj dohodnine?

V Ljubljani dne, 24. 11. 2017

Vabimo vas, da obiščete spletno stran www.znizaj-dohodnino.si in preverite kakšen znesek povrnjene dohodnine si lahko zagotovite z dodatnim vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.


Sprememba poslovnega naslova Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana

V Ljubljani dne, 25. 07. 2017

Obveščamo Vas, da bo Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana spremenila sedež družbe oziroma poslovni naslov. Od ponedeljka, dne 14.08.2017 dalje, bomo na naslovu:

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Vsi ostali kontakti ostajajo nespremenjeni.

Uradne ure za obisk poslovalnice v času selitve:
 • v ponedeljek, dne 14.08.2017 ni uradnih ur.

Od srede, dne 16.08.2017 dalje, bo sprejem strank potekal na novi lokaciji (Dunajska cesta 22, 8. nadstropje) po običajnem delovnem času.


Objava Letnega poročila Skupne pokojninske družbe za leto 2016

V Ljubljani dne, 29. 06. 2017

Seznanjamo vas, da je Letno poročilo Skupne pokojninske družbe za leto 2016 dostopno na spletni strani Skupne.

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana


Objava Povzetka revidiranega letnega poročila 2016 - Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad

V Ljubljani dne, 15. 06. 2017

Seznanjamo vas, da je Povzetek revidiranega letnega poročila 2016 - Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad dostopen na spletni strani Skupne. Dne 30.06.2017 bo na spletni strani na voljo tudi Letno poročilo za leto 2016 - Skupna d.d., Ljubljana in Letno poročilo za leto 2016 - Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad.

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana


Stanje vaših sredstev lahko odslej spremljate preko spletne poslovalnice i.triglav

V Ljubljani dne, 26. 01. 2017

Vsi člani Skupne pokojninske družbe imate možnost vpogleda v stanje na vašem osebnem računu preko E-računa Skupne in po novem tudi preko spletne poslovalnice i.triglav. V primeru težav ali dodatnih vprašanj nas pokličite na 080 80 87 ali pišite na info@skupna.si.


Valorizacija premij in davčne olajšave dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2017

V Ljubljani dne, 04. 01. 2017

Spoštovani.

Obveščamo vas o valorizaciji in višini premij, ki določajo okvir davčnih olajšav dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Valorizacija premije: Novembra 2016 so se cene življenjskih potrebščin na letni ravni povišale za 0,6%. Če so v vašem podjetju premije določene v absolutnih zneskih, valorizacija premij pa je določena s Pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta je potrebna uskladitev premij.

Maksimalna premija: Na osnovi objave v Uradnem listu RS, št. 79/2016, z dne 09.12.2016, stran 11.267, 1. člen, vam sporočamo, da ostaja maksimalni znesek davčne olajšave dodatnega pokojninskega zavarovanja tudi v letu 2017 na ravni preteklega leta, in sicer 2.819,09 EUR letno.

Minimalna premija: Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je določena minimalna letna premija, ki znaša 240 EUR. Priporočena minimalna premija Skupne pokojninske družbe se v letu 2017 poviša za 0,6%, in sicer iz 26,70 EUR na 26,86 EUR.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na telefonski številki 080 80 87 ali po elektronski pošti info@skupna.si.


Znižanje dohodnine za leto 2016

V Ljubljani dne, 30. 11. 2016

Vabimo vas, da obiščete spletno stran www.znizaj-dohodnino.si in preverite kakšen znesek povrnjene dohodnine si lahko zagotovite z dodatnim vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.


Objava Poslovnega poročila Skupne pokojninske družbe za leto 2015

V Ljubljani dne, 15. 06. 2016

Seznanjamo vas, da je Poslovno poročilo Skupne pokojninske družbe za leto 2015 dostopno na spletni strani Skupne.

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana


Oznake pokojninskih načrtov za uvoz podatkov v e-Davke

V Ljubljani dne, 25. 01. 2016

Spoštovani,

Sporočamo vam, da so se s sprejetjem pokojninskih načrtov usklajenih z ZPIZ-2, spremenile oznake za uvoz podatkov v e-Davke (VIRPN-2), pri čemer se pravilne oznake pokojninskih načrtov glasijo:
 • PN SK 01 
 • PN SK-02 
 • PN SK 03 
V primeru, da bi potrebovali dodatno pojasnilo oziroma pomoč, nas prosimo kontaktirajte na brezplačno telefonsko številko 080 80 87.

Za razumevanje se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana


Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana z naložbeno politiko življenjskega cikla

V Ljubljani dne, 08. 01. 2016

Obveščamo vas, da smo dne 30.12. 2015 pridobili vsa potrebna soglasja za začetek izvajanja nove oblike dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je z naložbeno politiko prilagojeno starosti posameznika.
Obstoječe kritne sklade bomo preoblikovali v skupino kritnih skladov, ki bo sestavljena iz:

Delniški Skupni pokojninski sklad - namenjen članom mlajšim od 45 let, delež delnic do 80%, višja stopnja tveganja. 
Mešani Skupni pokojninski sklad - namenjen članom med 45 in 55 let, delež delnic do 60%, srednja stopnja tveganja. 
Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom - namenjen članom starejšim od 55 let, delež delnic do 20%, netvegana naložbena politika z jamstvom za donos.

Ker se bodo spremembe uvajale postopoma, bomo sprotno seznanjali vse deležnike s predvidenimi aktivnostmi. Do vpeljave vseh prilagoditev se obstoječe zavarovanje izvaja kot do sedaj.

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana


Valorizacija premij in davčne olajšave dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2016

V Ljubljani dne, 05. 01. 2016

Spoštovani,

Obveščamo vas o valorizaciji in višini premij, ki določajo okvir davčnih olajšav dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Maksimalna premija: Na osnovi objave v Uradnem listu RS, št. 104/2015, z dne 28.12.2015, stran 13.594, 1. člen, vam sporočamo, da ostaja maksimalni znesek davčne olajšave dodatnega pokojninskega zavarovanja tudi v letu 2016 na ravni preteklega leta, in sicer 2.819,09 EUR letno.

Minimalna premija: Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-2) je določena minimalna letna premija, ki znaša 240 EUR, priporočena mesečna minimalna premija Skupne pokojninske družbe ostaja tudi v letu 2016 26,70 EUR.

Valorizacija premije: V obdobju november 2014 - november 2015 ni prišlo do rasti cen življenjskih potrebščin.

Konec leta 2015 smo pridobili vsa potrebna dovoljenja za začetek izvajanja dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki bo našim zavarovancem omogočal tudi varčevanje v pokojninskih skladih z naložbeno politiko prilagojeno njihovi starosti; naložbena politika življenjskega cikla. V prihodnjih 6 mesecih bomo uredili vse potrebne spremembe, ki bodo vašim zaposlenim omogočile varčevanje v pokojninskih skladih z naložbeno politiko življenjskega cikla.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na telefonski številki 080 80 87 ali po elektronski pošti info@skupna.si.


Dogodek ob 15 letnici Skupne pokojninske družbe

Dogodek ob 15 letnici Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 27. 10. 2015

23. 10. 2015 smo v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani pripravili dogodek ob 15 letnici Skupne pokojninske družbe. Našemu povabilu se je odzvalo lepo število naših zavarovancev, predstavnikov delničarjev in ostale poslovnih partnerjev, ki so nam v vseh teh letih stali ob strani in nam pomagali uresničevati naše poslovne uspehe.

Prisotnim sta se zahvalila in na kratko opisala pot Skupne v prvih 15 letih predsednik uprave Skupne pokojninske družbe, Aljoša Uršič in predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, g. Andrej Slapar. Dr. Mitja Čok je predstavil raziskavo Analiza 2. pokojninskega stebra v Sloveniji, ki jo je pripravil skupaj z dr. Borisom Majcnom in dr. Markom Ogorevcem z Inštituta za ekonomska raziskovanja. Dr. Andraž Rangus je predstavil možno prihodnost pokojninskega sistema v Sloveniji. Dogodka, se kot svečani govorec žal ni mogel udeležiti predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar.
Skupščina Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 25. 08. 2015

Dne 19. 8. 2015 je bila 19. skupščina Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Delničarji so se na skupščini med drugim seznanili s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2014 ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014. Sprejeli so sklep, da bilančni dobiček v skupni višini 5,2 milijona EUR ostane nerazporejen. Za revizorja za poslovno leto 2015 je bila imenovana revizorska hiša Deloitte revizija d.o.o..


Seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 24. 06. 2015

Dne 22.06.2015 je bila petnajsta seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Na seji so se člani nadzornega sveta med drugim seznanili z oceno poslovanja družbe v prvem polletju leta 2015, oceno kapitalske ustreznosti družbe na dan 30. 6. 2015 in poročili notranje revizije. Nadzorni svet po predhodnem mnenju revizijske komisije ni imel pripomb na revizijsko poročilo, ki ga je izdelala revizijska družba Deloitte revizija d.o.o. in je potrdil revidirano Letno poročilo Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana za poslovno leto 2014. Nadzorni svet je tudi potrdil sklic skupščine, ki bo dne 19. 8. 2015. Skupščini bo predlagal, da ostane čisti poslovni dobiček poslovnega leta 2014 nerazporejen.


Seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 13. 04. 2015

Dne 09.04.2015 je bila štirinajsta seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Na seji so se člani nadzornega sveta seznanili z oceno poslovanja družbe v prvem kvartalu leta 2015, oceno kapitalske ustreznosti družbe na dan 31.3.2015 in poročili notranje revizije. Na seji je bil za novega predsednika nadzornega sveta imenovan Tadej Čoroli, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa dosedanji predsednik Miran Kalčič. Za člana in predsednika revizijske komisije je bil imenovan Jaka Kirn.


Skupščina Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 02. 04. 2015

Dne 27. 3. 2015 je bila 18. skupščina Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Prisotni na skupščini so za nove člane nadzornega sveta imenovali Tadeja Čorolija in Jako Kirna, ki nastopita mandat takoj in Aleša Vahčiča in Natašo Novak Priveršek, ki nastopita mandat 11. 6. 2015. Na skupščini so bile sprejete tudi predlagane spremembe statuta družbe, ki se nanašajo na mandat in nadomestila članom nadzornega sveta.


Nekaj deset evrov na mesec je bolje kot nič, Miran Kalčič

V Ljubljani dne, 01. 04. 2015

Miran Kalčič, univ. dipl. pravnik, je bil do leta 2006 namestnik generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, nato direktor Zavoda za varstvo pri delu, član ožje delovne skupine za pripravo izhodišč za reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, bele knjige o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sopredsednik komisije za vzpostavitev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence ter član in prvi predsednik odbora Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (ZVPSJU) med letoma 2004 in 2012. Trenutno je predsednik nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe, d. d. Več o članku najdete tukaj: http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/nekaj-deset-evrov-na-mesec-je-bolje-kot-nic


Seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 05. 02. 2015

Dne 02.02.2015 je bila trinajsta seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Na seji so se člani nadzornega sveta med drugim seznanili z oceno poslovanja družbe v letu 2014, kapitalsko ustreznostjo družbe in delovanjem notranje revizije. Družba je leto 2014 zaključila s poslovnim izidom, ki je znatno presegel načrtovanega, družba pa je tudi visoko kapitalsko ustrezna.

Člani nadzornega sveta so tudi obravnavali in podali soglasje k Poslovnemu načrtu družbe za leto 2015.


Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana

V Ljubljani dne, 13. 01. 2015

Na podlagi določil 4. odstavka 56. člena Zakona o prevzemih družba Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana obvešča javnost, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev z odločbo, opr. št.: 40201-10/2014-22 z dne 07. 01. 2015 odločila, da je prevzemna ponudba družbe ZAVAROVALNICA Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana uspešna.

Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev se nahaja v tukaj.

Uprava
Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana


Valorizacija premij in davčne olajšave pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za leto 2015

V Ljubljani dne, 05. 01. 2015

Spoštovani,

Tudi letos vas obveščamo o valorizaciji in višini premij, ki določajo okvir davčnih olajšav pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju.

Maksimalna premija: na osnovi objave v Uradnem listu RS, št. 94/2014, z dne 24.12.2014, stran 10.554, 1. člen, vam sporočamo maksimalni znesek za davčne olajšave pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za leto 2015, ki ostaja na ravni preteklega leta in znaša 2.819,09 EUR letno.

Minimalna premija: z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-2) je določena minimalna letna premija, ki znaša 240 EUR. Ob upoštevanju odstotka rasti plač v preteklih letih in z namenom zniževanja razlike med plačami in pokojninami vam v Skupni pokojninski družbi d.d., Ljubljana za leto 2015 priporočamo minimalno premijo v višini 26,70 EUR mesečno.

Valorizacija premije: v kolikor imate v vašem podjetju premije določene v absolutnih zneskih jih lahko valorizirate. Če Pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta načina valorizacije ne določa se upošteva pokojninski načrt PN-SK-01, po katerem se absolutni znesek valorizira s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin (Statistični urad RS; november 2014 / november 2013), ki znaša 0,2 %.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na telefonski številki 080 80 87 ali po elektronski pošti info@skupna.si.


Nadzorni svet Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 11. 11. 2014

Dne 10.11.2014 je bila dvanajsta seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Na seji so se člani nadzornega sveta seznanili z oceno poslovanja družbe v treh kvartalih leta 2014, ki je pozitivna, ugotovili, da je družba na dan 30.9.2014 kapitalsko ustrezna in poročilom notranje revizije. Člani nadzornega sveta so se tudi seznanili s prevzemno namero ter obravnavali nadaljnja dejanja v prevzemnem postopku, ki ga vodi Zavarovalnica Triglav.


17. skupščina delničarjev Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana

V Ljubljani dne, 25. 08. 2014

Dne 21.8.2014 je bila 17. skupščina delničarjev Skupne pokojninske družba d.d., Ljubljana. Na skupščini so se delničarji med drugim seznanili s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2013 ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013. Za revizorja za poslovno leto 2014 je bila imenovana revizorska hiša Deloitte revizija d.o.o.. Delničarji so tudi imenovali nadomestne člane nadzornega sveta. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese zavarovancev je bil imenovan Miha Grilc, za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese zavarovancev so imenovali Vesno Lednik, Lotti Natalijo Zupančič, Branka Miklavčiča in Vesno Vodopivec.


Popravek članka "Skupna s petimi miljoni evrov izgube"

V Ljubljani dne, 23. 07. 2014

Na podlagi podanega pojasnila s strani Skupne pokojninske družbe na članek »Skupna s petimi milijoni evrov izgube« avtorja Tomaža Modica, ki je bil objavljen dne 22. 7. 2014 v časopisu Dnevnik, je bil dne 23.7.2014 v istem časopisu objavljen naslednji popravek:

Popravek

V včerajšnjem članku Skupna s petimi milijoni evrov izgube sem napačno zapisal, da se v bilancah družbe skriva potencialna bomba in sicer podrejene obveznice Banke Celje. Zanje so že lani oblikovali rezervacije in bodo imele kvečjemu pozitivni vpliv na bilance Skupne. Za napako se opravičujem.
TOMAŽ MODIC, novinarPojasnilo glede na članek »Skupna s petimi milijoni evrov izgube«

V Ljubljani dne, 22. 07. 2014

Dne 22. 7. 2014 je bil v časopisu Dnevnik objavljen članek z naslovom »Skupna s petimi milijoni evrov izgube«, kjer avtor Tomaž Modic med drugim navaja, da se »v njenih bilancah skriva še ena potencialna bomba - podrejene obveznice Banke Celje«. Nadalje navaja, da ima Skupna po zadnjih podatkih za kar osem milijonov sredstev v podrejenih obveznicah Banke Celje.

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana podaja glede na navedbe v članku naslednje pojasnilo:
Poslovanje Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana je v letu 2013 pred opravljenimi slabitvami in oblikovanjem rezervacij izkazovalo dobiček v višini 2,3 mio EUR, po opravljenih slabitvah in oblikovanju rezervacij za morebitne nove odhodke, pa je izid poslovanja izkazoval izgubo v višini 5,2 mio EUR. V tem rezultatu so upoštevane tudi rezervacije za potencialne slabitve naložb v podrejene obveznice Banke Celje v višini 3,3 mio EUR, s čimer so v celoti pokrite naložbe v podrejene obveznice Banke Celje. Potencialne bombe v bilancah Skupne vsekakor ni! saj je Skupna iz načela previdnosti oblikovala rezervacije v celotni vrednosti podrejenih obveznic Banke Celje v lasti družbe in tudi v lasti kritnih skladov. Družba je namreč na dan 31. 12. 2013 že predhodno prevrednotila podrejene obveznice Banke Celje na znatno nižjo vrednost, kot je bila tržna po zadnjih objavljenih borznih tečajih, rezervacije se nanašajo na morebiten odpis v celoti. V kolikor Banka Celje ne dobi državne pomoči, se navedene rezervacije sprostijo in pozitivno vplivajo na izid poslovanja družbe v celotni višini rezervacij, skupaj še s prevrednotenjem obveznic nazaj na tržno vrednost. Skupni torej ne preti bomba v višini osem milijonov evrov, saj so bile podrejene obveznice Banke Celje slabljene v celoti že v preteklem poslovnem letu. Vpliv dogajanja v zvezi z Banko Celje na izkaze družbe in njenih skladov je v letu 2014 v najslabšem primeru lahko nevtralen (ničen), z veliko mero gotovosti pa lahko pričakujemo pozitivnega.

Skupna pokojninska družba izkazuje na dan 31. 12. 2013 presežek nad zahtevanim kapitalom v višini 2,7 mio EUR, kar pomeni preseganje zahtevanega kapitala za preko 30 %. Družba zato nima potrebe po dodatnem kapitalu in ne načrtuje dokapitalizacije.

Skupna pokojninska družba načrtuje, da bo poslovno leto 2014 zaključila ponovno s pozitivnim rezultatom, saj so odpisi podrejenih obveznic slovenskih bank enkraten dogodek, ki ne bo trajno prizadel uspešnosti poslovanja družbe. Odpis podrejenih obveznic je tudi predmet obravnave na upravnem in ustavnem sodišču, kar lahko skupaj z morebitnim drugačnim postopkom reševanja Banke Celje, kot je državna pomoč, tudi spremeni celotno sliko.

Svojim zavarovancem Skupna pokojninska družba jamči za zajamčeno donosnost v višini 50 % donosnosti slovenskih državnih obveznic (zakonsko minimalno je 40 % donosnosti slovenskih državnih obveznic), kar je znašalo v letu 2013 1,94 %. Skupna je navedeno pripisala vsem zavarovancem na njihove osebne račune, kar je razvidno tudi iz izpiskov, ki so jih prejeli v začetku leta.

Revidirano letno poročilo bo objavljeno na spletni strani družbe po redni letni skupščini družbe, ki bo dne 21. 8. 2014.


Nadzorni svet Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 06. 05. 2014

Dne 24.4.2014 je bila deseta seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Na seji so se člani med drugim seznanili z oceno poslovanja družbe v prvem kvartalu leta 2014 in njeno kapitalsko ustreznostjo na dan 31.3.2014.


Valorizacija premij in davčne olajšave pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za leto 2014

V Ljubljani dne, 15. 01. 2014

Kot leta poprej, vas tudi letos vas obveščamo o valorizaciji in višini premij, ki določajo okvir davčnih olajšav pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju.

Maksimalna premija: na osnovi objave v Uradnem listu RS, št. 108/2013, z dne 20.12.2012, stran 12.614, 1. člen, vam sporočamo maksimalni znesek za davčne olajšave pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za leto 2014, ki ostaja na ravni preteklega leta in znaša 2.819,09 EUR letno.

Minimalna premija: z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je določena minimalna letna premija, ki znaša 240 EUR. Ob upoštevanju odstotka rasti plač v preteklih letih in z namenom zniževanja razlike med plačami in pokojninami, Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana za leto 2014 predlaga minimalno priporočeno premijo v višini 26,70 EUR mesečno.

Valorizacija premije: v kolikor imate premije določene v absolutnem znesku, jih je potrebno valorizirati s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin (Statistični urad RS; november 2013 / november 2012), ki znaša 1,3 %.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na telefonski številki 080 80 87 ali po elektronski pošti info@skupna.si.


Nadzorni svet Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 14. 01. 2014

Dne 10.1.2014 je bila deveta seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Na seji so se člani med drugim seznanili z oceno poslovanja družbe v letu 2013, njeno kapitalsko ustreznostjo na dan 31.12.013 in sprejeli poslovni načrt družbe za leto 2014.


Nadzorni svet Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 20. 12. 2013

Dne 20.12.2013 je bila osma seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Na seji so člani med drugim pregledali stroške poslovanja družbe v primerjavi s preteklim letom in vpliv postopkov sanacije bank na poslovanje družbe. Sprejeli so tudi načrt dela notranje revizije za leto 2014.


Srečanje predstavnikov Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana s predstavniki delodajalcev

V Ljubljani dne, 16. 12. 2013

V ponedeljek, dne 09.12.2013, je Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana pripravila srečanje s predstavniki delodajalcev, ki imajo svoje zaposlene zavarovane pri Skupni pokojninski družbi d.d..

Srečanje se je pričelo z uvodnim nagovorom predsednika in člana uprave Skupne pokojninske družbe d.d., ki sta predstavila poslovanje Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana ter pričakovanja in izzive, s katerimi se bo morala družba soočiti v prihajajočem letu. Izzivi se nanašajo predvsem na dokončno prilagoditev novemu Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in uvedbo naložbenega življenjskega cikla o katerem bomo vse naše zavarovance sproti obveščali.

Srečanje je dopolnil g. Vladimir Bole iz Ekonomskega inštituta pravne fakultete (EIPF), ki je z razlago pripravljenih analiz predstavil trenutno dogajanje v Sloveniji in pričakovane zglede v letu, ki prihaja. Z optimizmom navdihnjeno srečanje smo zaključili v preddverju dvorane, kjer smo izmenjavali mnenja z udeleženci srečanja.

Tudi tokrat je aktualnost teme, strokovno podajanje informacij ter zadovoljstvo udeležencev upravičila organizacijo izvedbe srečanja.

Ob tej priložnosti Vam želimo lepe božično-novoletne praznike ter obilo poslovnih uspehov v letu, ki prihaja.

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana
Izkoristite davčno olajšavo in poskrbite za svojo prihodnost!

V Ljubljani dne, 06. 12. 2013

Ob koncu leta, ko bodo ponovno aktualne davčne olajšave, vas vabimo k vplačilu (doplačilu) premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja. V kolikor ste že vključeni in bi želeli doplačati premijo, lahko nakazilo opravite preko elektronskega bančništva. V primeru, da bi potrebovali informacijo o načinu vplačila, nas lahko kontaktirate na brezplačno telefonsko številko 080 80 87.

V kolikor še niste vključeni v sistem prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, se o možnosti vključitve lahko pozanimate v svojem podjetju. Če vključitev preko podjetja ni možna lahko pristopite sami individualno, pri čemer si s pristopom k individualnemu varčevanju znižate osnovo pri napovedi za odmero dohodnine.

Pohitite in z varčevanjem ob koriščenju davčne olajšave poskrbite za svojo prihodnost!

Skupna pokojninska družba d.d., LjubljanaNadzorni svet Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 13. 11. 2013

Dne 4.11.2013 je bila sedma seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Na seji so člani imenovali za novo članico in predsednico revizijske komisije Mojco Osolnik Videmšek, seznanili so se z delom revizijske komisije, poslovanjem družbe do 30.9.2013, kapitalsko ustreznostjo družbe, poročilom notranje revizije in oceno poslovanja v letu 2013.


Skupna pokojninska družba d.d. uvaja možnost vpogledov v stanje zbranih sredstev zavarovancev preko spletne strani www.skupna.si

V Ljubljani dne, 10. 05. 2013

Spoštovani zavarovanec Skupne pokojninske družbe d.d.

Kot vodilna in zavarovancem prijazna družba, Skupna pokojninska družba d.d. z dne 10.05.2013 uvaja vpogled v stanje zbranih sredstev preko spletne strani www.skupna.si. Z uvedeno novostjo tako Skupna svojim zavarovancem (poleg rednih, pisnih obvestil, brezplačnega SMS sporočanja, …) nudi dodatno možnost, s katero lahko zavarovanci preverijo stanje svojih sredstev na pokojninskem računu pri Skupni.
Zadovoljstvo zavarovancev, usmeritev k odličnosti in uspešnost poslovanja ter upravljanja s sredstvi bo naše vodilo tudi v prihodnje.

…in ne pozabite – Poti je veliko. Rešitev je Skupna.


Vaša
Skupna pokojninska družba, d.d.


Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana je seznanila delodajalce z novo pokojninsko zakonodajo

V Ljubljani dne, 30. 01. 2013

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana je v ponedeljek, dne 28.01.2013, organizirala predavanje na temo pokojninske reforme. Na predavanje je povabila predstavnike delodajalcev, ki imajo svoje zaposlene zavarovane pri Skupni.
Predavanje se je pričelo z uvodnim nagovorom predsednika in člana uprave Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, nadaljevalo pa s predstavitvijo primerjave obveznega zavarovanja po ZPIZ – 1 in ZPIZ – 2 ter novosti dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Dr. Andraž Rangus z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, je udeležencem podrobno predstavil novosti, ki jih prinaša ZPIZ – 2, pri čemer je bil na voljo vprašanjem, ki so jih nanj naslavljali udeleženci predavanja. V živahni razpravi so udeleženci dodatno razjasnili nekatere dileme, ki jih prinaša na novo sprejet zakon.
Aktualnost teme, velika udeležba, strokovno podajanje informacij ter zadovoljstvo udeležencev je upravičila organizacijo izvedbe predstavitve.

Skupna pokojninska družba d.d., LjubljanaSpremembe, ki jih uvaja ZPIZ-2 na področju prostovoljnega zavarovanja

V Ljubljani dne, 14. 01. 2013

S 01.01.2013 je stopil v veljavo nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), katerega novosti navajamo v nadaljevanju:
 • za sklenitev kolektivnega zavarovanja in uveljavitev davčnih olajšav, je z novo zakonodajo umaknjen pogoj vključitve 51%. Torej se ob vključitvi podjetja v kolektivno shemo vključijo vsi zaposleni razen tisti, ki s posebno izjavo izrazijo svojo voljo, da se v kolektivno shemo ne želijo vključiti (233. člen ZPIZ-2), 
 • v kolektivno zavarovanje se v skladu z novo zakonodajo lahko vključijo tudi samostojni podjetniki in pretežni lastniki podjetij (več kot 25% lastniki) (214. člen ZPIZ-2), 
 • uvedba naložbene politike življenjskega cikla, ki bo vključeval različne naložbene politike (bolj, manj tvegane, brez ali z zajamčeno donosnostjo, kar bo posledično vplivalo na pričakovano donosnost), pri kateri se bodo lahko zavarovanci glede na starost sami odločali kakšno stopnjo tveganja so pripravljeni sprejeti(324. člen ZPIZ-2), 
 • zavarovanec lahko uveljavlja pravico za pričetek izplačevanja izbrane pokojninske rente, ko je uveljavil pravico do predčasne ali starostne pokojnine z odločbo o upokojitvi (219. člen ZPIZ-2),
 • že upokojeni zavarovanci lahko po poteku 6 mesecev od uveljavitve ZPIZ-2 uveljavljajo pravico do izplačila tudi če ne izpolnjujejo pogoja 10 let (417. Člen ZPIZ-2, 
 • s sredstvi, ki jih je zavarovanec vključen v kolektivno shemo vplačal do 31.12.2012, bo lahko slednji razpolagal kadarkoli po izteku 10ih let od vključitve. S sredstvi vplačanimi od 01.01.2013 dalje, pa bo zavarovanec lahko razpolagal najprej ob upokojitvi, ko se bo lahko odločil za dvig sredstev (v kolikor bo višina privarčevanih sredstev vplačanih od 01.01.2013 dalje, nižja od 5.000 EUR) ali za izbor ene izmed pokojninskih rent (417. člen ZPIZ-2).

Izvajalci imajo za uveljavitev določb, ki jih navaja ZPIZ-2 določena prehodna obdobja v katerem bomo lahko svoje poslovanje prilagodili novemu zakonu. Naše zavarovance in delodajalce bomo o vseh spremembah sprotno obveščali.


Skupna pripravlja predavanje na temo nove pokojninske reforme

V Ljubljani dne, 10. 01. 2013

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana, dne 28.01.2013 organizira predavanje na temo nove pokojninske reforme, ki bo v hotelu Mons. Vljudno vabljeni.


Valorizacija maksimalnega zneska za davčne olajšave pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za leto 2013

V Ljubljani dne, 08. 01. 2013

Dobrodošli v letu 2013, kjer vas tudi letos obveščamo o valorizaciji zneskov za leto 2013, ki določajo okvir davčnih olajšav pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju.

Na osnovi objave v Uradnem listu RS, št. 102/2012, z dne 21.12.2012, stran 10.958, 1. člen, vam sporočamo valoriziran maksimalni znesek za davčne olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za leto 2013, ki znaša 2.819,09 EUR letno.

Naj vas dodatno opozorimo, da v kolikor imate v vašem podjetju premije določene v absolutnih zneskih, je potrebno valorizirati tudi te zneske (določba v Pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta, ki je bila podpisana med podjetjem in predstavnikom zaposlenih).
Valorizacija premije glede na indeks cen življenjskih potrebščin (november 2011/2012), objavljen s strani Statističnega urada RS znaša 2,3%, s čimer se minimalna priporočena premija za leto 2013 zviša na 23,60 EUR mesečno.

Ob upoštevanju odstotka rasti plač v preteklih letih in z namenom zniževanja razlike med plačami in pokojninami, za leto 2013 v Skupni pokojninski družbi predlagamo minimalno priporočeno premijo v višini 26,70 EUR mesečno.

Z dne 01.01.2013 je pričel veljati novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-2, ki bo tudi na področju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja prinesel nekaj novosti, v zvezi čimer v Skupni 28.01.2013 pripravljamo SEMINAR O NOVOSTIH ZPIZ-2.

Zaradi neprestanih sprememb vas naprošamo, da nas v primeru sprememb v številu zaposlenih pri vašem delodajalcu in morebitnih novih kontaktnih osebah v vašem podjetju tekoče obveščate, saj bomo tako lahko z vami vzdrževali kvalitetne poslovni stike.

Skupna pokojninska družba je v preteklem letu razširila svojo ponudbo pokojninskih rent (3, 5 in 8 letne ''pospešene'' rente), ki so bile med našimi zavarovanci izjemno lepo sprejete. Navedeno nam potrjuje, da gradimo našo vizijo v pravo smer z željo po izboljšavi naših storitev in nadgraditvi že tako odličnih odnosov z našimi zavarovanci.

Tudi leto 2012 je Skupna pokojninska družba Ljubljana, d.d., zaključila v skladu s pričakovanji in z zastavljeno strategijo poslovanja družbe v dobro zavarovancev nadaljujemo tudi v prihodnje.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na telefonski številki 080 80 87 ali po elektronski pošti info@skupna.si.


Zahteva za objavo popravka v članku časopisa Dnevnik z dne 18.12.2012

V Ljubljani dne, 20. 12. 2012

Dne 18.12.2012 je bil v časopisu Dnevnik objavljen članek »Hibridne obveznice pokojninskim družbam odnesle milijone«. V članku se navaja , da naj bi Skupna pokojninska družba zaradi obveznic NKBM zabeležila izgubo med 2,2 in 4,4 mio EUR. Resnica je nasprotna, saj je Skupna kupovala obveznice na sekundarnem trgu po nizkih tečajih in je iz naslova zamenjave zabeležila dobiček, ki skupaj s prejetimi obresti znaša dobrih 2,8 mio EUR. Skupna je zahtevala popravek članka, vendar naše pojasnilo ni bilo objavljeno.

Prenesite PDF.

Članek, objavljen v časniku Dnevnik: http://www.dnevnik.si/poslovni-dnevnik/poslovni/novice/s-hibridnimi-obveznicami-nkbm-do-dobicka/

S hibridnimi obveznicami NKBM do dobička

Pokojninskima družbama A in Skupna, katere največje lastnice so Zavarovalnica Triglav, NLB in Gorenjska banka, je s hibridnimi obveznicami NKBM uspelo ustvariti dobiček.
Pri zamenjavi hibridnih obveznic NKBM za navadne obveznice mariborske banke je Skupna za svoje kritne sklade ustvarila milijon evrov dobička, samo v decembru 237.000 evrov. Skupna obveznic namreč ni kupovala na primarnem trgu, temveč po znatno nižjih tečajih na sekundarnem trgu. Tam je bila njena povprečna nakupna cena nižja od tiste, po kateri je v začetku meseca prišlo do zamenjave obveznic (75 odstotkov nominalne vrednosti). Pokojninska družba A je pri zamenjavi obveznic sicer ustvarila minimalno izgubo v višini 78.000 evrov, vendar je z visokimi preteklimi donosi hibridnih obveznic to izgubo več kot pokrila. Zaradi sedemodstotnih fiksnih letnih obresti, ki so jih prinašale hibridne obveznice NKBM, je Pokojninska družba A ustvarila 171.000 evrov dodatnega donosa v primerjavi z naložbo sredstev v bančne depozite. Ves donos Skupne se z upoštevanjem obresti zviša celo na dobrih 2,8 milijona evrov.

Vir / Avtor: Matjaž Polanič


Nadzorni svet Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 18. 12. 2012

Dne 11.2.2013 je bila prva seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana v letošnjem letu. Na seji so člani nadzornega sveta med drugim sprejeli poslovni načrt družbe za leto 2013 in program dela notranje revizije za leto 2013. Pred sejo nadzornega sveta je bila tudi seja revizijske komisije.

Dne 10.12.2012 je bila tretja seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Na seji so člani nadzornega sveta seznanili z oceno poslovanja družbe v letu 2012 in z vplivi novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanja na poslovanje družbe.

Dne 12.11.2012 je bila druga seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Na seji je bila imenovana revizijska komisija, ki jo sestavljajo Varja Dolenc (predsednica komisije), Uroš Ivanc, Miha Resman in Blanka Vezjak kot zunanja neodvisna strokovnjakinja. Na seji se je nadzorni svet seznanil s poslovanjem družbe v devetih mesecih leta 2012, kapitalsko ustreznostjo družbe, delovanjem notranje revizije in izhodišči poslovnega plana za obdobje 2013-2017.
Skupna

Dne 9.10.2012 je bila prva (konstitutivna) seja nove sestave nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Na seji je bil za predsednika imenovan Miran Kalčič, za namestnico predsednika nadzornega sveta pa Mojco Osolnik Videmšek.Sprejetje nove pokojninske reforme ZPIZ-2

V Ljubljani dne, 07. 12. 2012

V torek, dne 04.12.2012 je Državni zbor sprejel pokojninsko reformo ZPIZ-2, s katero se bo upokojitvena starost za oba spola dvignila na 65 let. Starostno pa se bo mogoče upokojiti s 60 leti starosti in 40 leti pokojninske dobe brez dokupa. Obdobje za izračun pokojninske osnove se iz zdajšnjih 18 podaljša na 24 let.

Pristojni minister za delo, družino in socialne zadeve s sprejetjem zakonodaje meni, da bo s sprejetjem dosežena stabilizacija pokojninske blagajne, pri čemer bodo imeli upokojenci višjo pokojnino, če bodo delali nekoliko dlje.
Zavarovanci, ki so že vključeni v pokojninske načrte in vplačujejo premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, bodo lahko s sredstvi vplačanimi do nastopa nove zakonodaje razpolagali v skladu z do sedaj veljavno zakonodajo (ZPIZ -1). S sredstvi, vplačanimi do 01.01.2013 bodo tako lahko zavarovanci razpolagali kadarkoli po izteku 10ih let od vključitve ne glede na višino vplačanih sredstev.

Pomembnejše novosti, ki bodo vplivale na izvajanje prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se nanašajo predvsem na:
- naložbene strategije z možnostjo višjih stopenj tveganja (uvedba naložbenega življenjskega cikla),
- možnost vključitve samozaposlenih in pretežnih lastnikov (z več kot 25% lastniškim deležem podjetja) v kolektivno shemo prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
- pravice do izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku (možnost odkupa privarčevanih sredstev ob uveljavitvi pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja, če sredstva na pokojninskem računu ne presegajo 5.000 EUR),
- spremembe pri načinu vključevanja podjetij v kolektivno shemo

Več na naslednji povezavi, kjer se nahaja celoten ZPIZ-2


Radijski oglas Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 09. 11. 2012
Izkoristite davčno olajšavo

V Ljubljani dne, 08. 11. 2012

Glede na to, da se bliža konec leta, ko bodo ponovno aktualne davčne olajšave, vas vabimo k vplačilu (doplačilu) premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja. V kolikor ste že vključeni in bi želeli doplačati premijo, lahko nakazilo opravite preko elektronskega bančništva. V primeru, da bi potrebovali informacijo o načinu vplačila, nas lahko kontaktirate na brezplačno telefonsko številko 080 80 87.

V kolikor še niste vključeni v sistem prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, se o možnosti vključitve pozanimajte v svojem podjetju. Če vključitev preko podjetja ni možna lahko pristopite sami individualno, pri čemer si s pristopom k individualnemu varčevanju znižate osnovo pri napovedi za odmero dohodnine.

Pohitite in z varčevanjem ob koriščenju davčne olajšave poskrbite za svojo prihodnost!

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana

Povezave:

Napotek za pristop, individualno pristopna izjavo in pooblastilo banki.

Informativni izračun prihranka dohodnine.


Prenovljeni pokojninski načrti Skupne pokojninske družbe z veljavnostjo od dne 01.10.2012

V Ljubljani dne, 28. 09. 2012

Spoštovani,

Obveščamo, da z dne 01.10.2012 stopijo v veljavo prenovljeni pokojninski načrti dodatnega pokojninskega zavarovanja Skupne pokojninske družbe. Opravljene spremembe pokojninskega načrta so predvsem redakcijske narave in uskladitev z zakonskimi zahtevami. Deloma je spremenjena tudi naložbena politika.

Vsi zavarovanci, ki se bodo vključili v izbrani pokojninski načrt po 1.10.2012 prejmejo ob izpolnitvi pristopne izjave nov, prenovljen pokojninski načrt.

Pokojninski načrti:
Pokojninski načrt kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: PN-SK-01 [pdf]
Pokojninski načrt individualnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: PN-SK-02 [pdf]


»Drugi steber? Vsekakor dobrodošel dodatek k pokojnini! Sem iz prve generacije, katera se je upokojila po desetih letih varčevanja v drugem stebru. Danes ugotavljam iz debat med kolegi upokojenci obžalovanje, da so takrat dvignili vložek v drugi steber. Kupček je splahnel, nam vztrajnim pa letno doda dva penzijona.«
Ivan Dvorščak,
upokojenec
»Veseli me, da danes že jaz uživam oz. prejemam sadove prizadevanj, v katere sem bila tudi sama vključena. Takratni sindikalisti smo razumeli spremembe, ki so prihajale v našo državo. Zato smo se z delodajalcem med prvimi dogovorili o načinu vplačevanja v dodatni pokojninski steber. Namembnost teh sredstev me osebno dopolnjuje in mislim da bi se tega morali zavedati vsi, predvsem pa mlajši.«
Andreja Kejžar,
Upokojena sindikalistka
»V podjetju Radenska d.d. Radenci smo že od leta 2001 vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ponosni smo, da naš delodajalec izkazuje skrb za zaposlene tudi po upokojitvi. Hkrati zaposleni s svojim deležem premije dokazujemo zrelost in odgovornost, saj si tako gradimo socialno varnost na zlata leta.«
Franko Lipičar,
predsednik sveta delavcev Radenska d.d.
»Družbena odgovornost Nove Ljubljanske banke se kaže tako v odnosu do zaposlenih, strank in lastnikov kot tudi do širše skupnosti. Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.«
mag. Vesna Vodopivec,
direktorica sektorja za upravljanje s kadri in razvojem organizacije NLB, Nova Ljubljanska banka d.d.
»Mesečna renta iz dodatnega pokojninskega zavarovanja je dobrodošel dodatek k mesečnemu prihodkom. Predstavlja mi povečano varnost in ga porabim za nenačrtovane izdatke in hobije.«
Jožica Rejec,
Upokojena predsednica uprave Domel Holding
»V IBM Slovenija smo, tako kot IBM globalno, zavezani visokim etičnim merilom. Skrb za zaposlene postavljamo na prvo mesto, zato jim pomagamo pri dodatnem varčevanju že v času aktivne dobe. Od leta 2006 dalje tako prispevamo k vplačilu njihovih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pri podjetju Skupna d.d. S tem jim pomagamo zagotoviti finančno varnost tudi za obdobje po upokojitvi.«
Nevenka Oštarjaš,
direktorica kadrovske službe, IBM Slovenija d.o.o.

Naši člani o Skupni

Vaše mnenje cenimo in nam veliko pomeni. Če želite svojo izkušnjo o naših storitvah deliti z drugimi, vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj, v Skupni pa se bomo še naprej trudili upoštevati vaše želje in priporočila.